The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Otwiera przejścia do Secret roomów i odkrywa ich miejsce położenia. 
55px-XRay-Vision Icon
Advertisement