The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Usuwa ciało Isaac'a umożliwiając latanie nad przeszkodami.
23px-Transcendence Icon
Advertisement