The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

The Binding of Isaac[]

Pojawia się kupa w miejscu na którym stoimy

The Poop Icon

.Item ten odnawia się co 1 pokój.Nie należy go używać przy drzwiach bo może się zbugować.

Rebirth[]

The Poop to przedmiot aktywowany, regenerujący się co 1 pokój. Posiada go na starcie ???

Efekt[]

  • Spawnuje kupę
  • Odpycha wrogów stojących w pobliżu
Advertisement