The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Odkrywa położenie Secret Room'ów oraz pokazuje rodzaj pokoju na mapie.
Spelunker Hat Icon

Spelunker Hat

Advertisement