The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

The Binding of Isaac[]

Binding-of-Isaac-Soul-Hearts

Serca dusz są podobne do czerwonych serc, tylko są niebieskie z lekkim białym konturem. Są rzadszym rodzajem serc. Występują one tylko w postaci pełnego serca. Można je zdobyć z ciemnego kamienia, kupić w sklepie, z kart tarota, z książek, z przedmiotów od bossów, z przeciwników lub w zwykłym pokoju. Po zebraniu tego serca pojawia się obok czerwonych serc niebieskie.

Szansy na pojawienie się serc duszy:

  • 1/10 Szans na pojawienie się w grze.
  • 1/16 Gdy wybiera się Eve.
  • 1/2 gdy posiada się Mitre.

UWAGA[]

  • Przy korzystaniu z Blood Donation Machine mimo tego, że posiadamy Serce Dusz i tak będzie nam zabierało podstawowe zdrowie. W przypadku gdy pozostanie na połowa czerwonego serca, zacznie nam odbierać niebieskie.
  • Przy korzystaniu z Sacrifice Room kolce będzą zabierać nam najpierw Serca Dusz.

Rebirth[]

Soul heart 30px

Serca dusz są podobne do czerwonych serc, tylko są niebieskie z lekkim białym konturem. Są rzadszym rodzajem serc. Podnieść można jedynie pełne serce. Można je zdobyć z ciemnego kamienia, kupić w sklepie, z kart tarota, z książek, z przedmiotów od bossów, z przeciwników lub w zwykłym pokoju. Po zebraniu tego serca pojawia się obok czerwonych serc niebieskie.

Szansy na pojawienie się serc duszy:

  • 1/10 Szans na pojawienie się w grze.
  • 1/16 Gdy wybiera się Eve.
  • 1/2 gdy posiada się Mitre.

UWAGA[]

Przy korzystaniu z Blood Donation Machine mimo tego, że posiadamy Serce Dusz i tak będzie nam zabierało podstawowe zdrowie. W przypadku gdy pozostanie na połowa czerwonego serca, zacznie nam odbierać niebieskie.

  • Przy korzystaniu z Sacrifice Room kolce będą zabierać nam najpierw Serca Dusz.
Advertisement