The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Za Isaaciem lata worek pieniędzy który spawnuje 1 cent, lub 5 centów co dwa pokoje.
36px-Sack Of Pennies Icon
Advertisement