The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Ponadto, wszystkie bomby gracza wybuchają dopiero po aktywacji detonatora przyciskiem spacji. Może również zdetonować troll bomby, lecz tylko przyśpiesza efekt ich wbuchu, a one same i tak wybuchną jeśli detonator nie zostanie użyty.
Remote Detonator Icon
Advertisement