The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

W The Binding of Isaac struktura świata generowana jest losowo. Istnieją jednak pewne zasady, jeżeli chodzi o generowanie się nowych poziomów.

Pokoje w podstawowej grze[]

Podstawowy pokój[]

Domyślny typ pokoju nie ma specjalnego symbolu na mapie, a ten typ pokojów stanowi większość mapy. Mogą one zawierać do czterech sąsiednich pomieszczeń, które mogą mieć dowolny typ. Większość z nich będą zwierać potwory. Po usunięciu wszystkich potworów z takiego pomieszczenia, gracz może zostać nagrodzony losowym przedmiotem lub skrzynią, która pojawia się na środku mapy lub w przypadku gdy na środku mapy jest kamień, pojawi się w najbliższej wolnej przestrzeni.

Oprócz ogólnych pomieszczeń z potworami, są też pokoje, które posiadają skrzynie lub dowolną gre.


Pokoje, które zawsze pojawiają się:

Ikona Nazwa

Pokoje, które są zawsze obecne w pierwszych 3 rozdziałach:

Treasure room icon

Treasure Room

Shop icon

Sklep
Secret room icon Secret Room
BossRoomIcon Boss Room

Pokoje dodane w Wrath of the Lamb:

Curse room icon

Curse Room

Sacrifice room icon Sacrifice Room
Super secret room icon Super Secret Room

Pokoje, które mogą od czasu do czasu pojawiać się wszędzie poza

Sheol i Cathedral:

Challegne room icon

Challenge Room (może pojawić się w Sheol)

Arcade icon

Arcade

Mini-boss room

Mini-Boss Room(może pojawić się w Sheol)
Pokoje, które od czasu do czasu pojawiają się:

Pokoje dodane w Wrath of the Lamb:

Boss challenge room

Boss Challenge Room

Libary icon

Library

Pokoje, które potrzebują specjalnych warunków, żeby pojawić się:
Super secret room icon Error Room

Super secret room icon

Devil Room

Pokoje tego typu dodane w Wrath of the Lamb:

Angel room icon

Angel Room

Advertisement