The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

Za graczem podąża mały Gish, który strzela spowalniającym smarem. 40px-Little Gish Icon

Advertisement