The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

Dostajemy jednego losowego familiara przez jeden pokój gdy wejdziemy do drugiego pokoju wtedy familiar zniknie.

Advertisement