The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

Spawnuje od 1-3 Blue Fly przy otrzymaniu obrażeń.

37px-Infestation Icon
Advertisement