The Binding of Isaac Wiki
Advertisement
Pojawia się demoniczne dziecko, które podąża za graczem i automatycznie strzela w pobliskich wrogów.
Demon Baby Icon
Advertisement