The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

Dodaje przenośnego żebraka który zabiera wszystkie monety z mapki a następnie okazjonalnie wyrzuca przedmioty min. serca, Soul Heart, klucze, bomby. Te ostatnie może przesuwać podobnie jak Meat Boy (poziom 3 i 4 Cube of Meat) i Blue Flies.

40px-Bum Friend Icon
Advertisement