The Binding of Isaac Wiki
Advertisement

The Binding of Isaac[]

Anarchist Cookbook jest to książka ze znakiem anarchii na środku. Spawnuje na mapie 6 Troll Bomb. Tę książkę można dostać od mini - bossa Pride.

Porady[]

  1. NIE należy używać jej grając jako The Lost.

Przydatne połączenia[]

Anarchist Cookbook + Bob's Curse: Troll Bomby zatruwają przeciwników

Anarchist Cookbook + Butt Bombs: Każda Troll Bomba ogłusza przeciwników zadając mu 10 obrażeń (Co razem daje nam 60 obrażeń)

Anarchist Cookbook + Hot Bombs: Bomby podczas wybuchu płoną.

Galeria[]


Rebirth[]

Anarchist Cookbook to przedmiot aktywowany, regenerujący się co 3 pokoje

Efekt[]

  • Spawnuje 6 troll bomb w pokoju

Notatki[]

  • Wszystkie przedmioty pasywne zmieniające działanie bądź dodające efekty do bomb (np. Bob's Curse, Sad Bombs, Mr. Mega) będą brane pod uwagę przy zespawnowanych troll bombach.
Advertisement